قووچەک: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

 
:<math>V = \frac{1}{3} b h </math>
قەبارەی قووچەکی وەستاو، یەکسانە بە ١⁄٣ قەبارەی [[لوولەک]]ێک کە بە ھەمان بنکە و بەرزی دروست دەبێت کەوایە؛ قەبارەی قووچەکی وەستاو بە [[نیوەتیرە]]ی r و بەرزی h بریتییە لە:
 
قەبارەی قووچەکی وەستاو بە [[نیوەتیرە]]ی r و بەرزی h بریتییە لە
 
:<math>V = \frac{1}{3} \pi r^2 h </math>