ڕاکشاندن: جیاوازی نێوان پێداچوونەوەکان

پەڕەی دروست کرد بە « ڕاکشاندن ڕێبازێکە بۆ زیادکردنی ڕوەک لە ژینگەی سروشتیدا. ئەم ڕێبازە زانی زایەندبەد...»ەوە
(پەڕەی دروست کرد بە « ڕاکشاندن ڕێبازێکە بۆ زیادکردنی ڕوەک لە ژینگەی سروشتیدا. ئەم ڕێبازە زانی زایەندبەد...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)
٢٦٣

دەستکاری