سیستمی دامەزراوەیی: جیاوازی نێوان پێداچوونەوەکان

(پەڕەی دروستکرد بە «پەڕگە: Diagram of the Federal Government and American Union edit.jpg|وێنۆک| دایگرامی ١٨٦٢ ی حکوومەتی فێدەراڵ و ...»ەوە)
 
(Svedberg, Lars. Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur. Tredje upplagan (2003
 
[http://komak.nu/Kurdi/Kteebkhane/KteebiKOMAK_PDF/Sazmangeri_20111215Sazmangeri.pdf «سازمانگەری»]
 
[[پۆل: سازمانناسی]]
٢٦٣

دەستکاری