جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ترخێنە»

پەڕەیەک دروست کرا بە 'وێنۆک|ترخێنە ترخێنە خواردنێکی فۆلکلۆری کوردییە و پێکهاتووە لە لێنانی تێکە...'
(پەڕەیەک دروست کرا بە 'وێنۆک|ترخێنە ترخێنە خواردنێکی فۆلکلۆری کوردییە و پێکهاتووە لە لێنانی تێکە...')
(بەبێ جیاوازی)
٧٣٧

دەستکاری