جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «داڕێژە:Is reg()»

ھیچ گۆڕانێک لە قەبارەدا نییە ،  ٥ years ago
پەڕەی دروست کرد بە «{{#switch:{{lc:{{{1}}} }} |choanozoa|choanoflagellata|choanomonada|excavata|protista=excavata |animalia |archaeplastida|plantae<!--not viridiplanta...»ەوە
ب (Changed protection level of Template:Is reg(): Allowing Protected Template editors ([Edit=Allow only template editors and admins] (indefinite) [Move=Allow only template editors and admins] (indefinite)))
 
(پەڕەی دروست کرد بە «{{#switch:{{lc:{{{1}}} }} |choanozoa|choanoflagellata|choanomonada|excavata|protista=excavata |animalia |archaeplastida|plantae<!--not viridiplanta...»ەوە)