جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ئینکوردیش»

پەڕەی دروست کرد بە «'''Inkurdish.com''': ماڵپەڕێکی کوردییە، تایبەتەبە فەرهەنگی کوردی. لە ساڵی ۲۰۱۳ کارابووە. وە...»ەوە
(پەڕەی دروست کرد بە «'''Inkurdish.com''': ماڵپەڕێکی کوردییە، تایبەتەبە فەرهەنگی کوردی. لە ساڵی ۲۰۱۳ کارابووە. وە...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)
٦٩

دەستکاری