جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ھاڤانا»

بەبێ کورتەی دەستکاری
تاگەکان: دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە
تاگەکان: دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە
|coordinates_display = inline,title
|coordinates_region = CU
|subdivision_type = Countryوڵات
|subdivision_name = [[کووبا]]
|subdivision_type1 = [[Provinces of Cuba|Province]]
|leader_name = [[Marta Hernández Romero|Marta Hernández]]
|leader_party = [[Communist Party of Cuba|PCC]]
|established_title = Foundedدۆزراوەتەوە لە
|established_date = 1515<sup>a</sup>
|established_title1 = City status