جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «وات»

تاگ: بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
تاگ: بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
 
كيلۆوات: بۆ پيوانى تەوژمى كارەباييەكە يەكسانە بۆ يەك هەزار ( ١٠٣ ) وۆتس، يان يەك [ستهەنە-مەترە] لە دووەم. ئەم
يەكەيە بە شێوەيەكى نموونەيى بەكار دەهێنرێت تاەكە دەر ببڕێت
٣٬٦٥٩

دەستکاری