داڕێژە:ڕۆژی کوردیی سوڵتانی: جیاوازی نێوان پێداچوونەوەکان

بەبێ کورتەی دەستکاری
(پەڕەی دروست کرد بە «{{ #switch: "{{#time:xij xiF}}" | "۱ فروردین" = 1 گله‌داران | "۲ فروردین" = 2 گله‌داران | "۳ فروردین" = 3...»ەوە)
تاگ: بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
 
No edit summary
| "۹ اسفند" = 15 رشه مه
| "۱۰ اسفند" = 16 رشه مه
| "١١ ڕەشەمە" = 17١٧ رشه مهڕەشەمە
| "۱۲١٢ اسفندڕەشەمە" = 18١٨ رشه مهڕەشەمە
| "۱۳ اسفند" = 19 رشه مه
| "۱۴ اسفند" = 20 رشه مه
٩١٩

دەستکاری