جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «بەراز»

بەبێ کورتەی دەستکاری
بەراز ناوی زانستی Sus scrofa گیانلەبەرێکی شییردەرە کە لە دەشت و دەر و ضەڵکاوەکان دەژیی. مێیەی بەراز پێی دەگوترێردەگوترێت ماڵۆزە، و نێرەکەی پێی دەگوترێت یەکانە.
١٥

دەستکاری