جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «بەراز»

بەبێ کورتەی دەستکاری
(پەڕەی دروست کرد بە «...بەراز.... بەراز {{ناوی زانستی|Sus scrofa}} گیانلەبەرێکی شییردەرە کە لە دەشت و دەر و مێیە...»ەوە)
 
بەراز {{ناوی زانستی| {{Sus scrofa}} گیانلەبەرێکی شییردەرە کە لە دەشت و دەر و مێیەی بەراز پێی دەگوترێر ماڵۆزە، و نێرەکەی پێی دەگوترێت یەکانە.
...بەراز....
 
بەراز {{ناوی زانستی|Sus scrofa}} گیانلەبەرێکی شییردەرە کە لە دەشت و دەر و مێیەی بەراز پێی دەگوترێر ماڵۆزە، و نێرەکەی پێی دەگوترێت یەکانە.
١٥

دەستکاری