جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «جوزێپێ گاریبالدی»

پەڕەی دروست کرد بە «جۆزیبی گاریبالدی جۆزیبی گاریبالدی سەرباز و سیاسەتمەدارێكی ئیتاڵی بووە ، لە 4 یۆلی...»ەوە
(پەڕەی دروست کرد بە «جۆزیبی گاریبالدی جۆزیبی گاریبالدی سەرباز و سیاسەتمەدارێكی ئیتاڵی بووە ، لە 4 یۆلی...»ەوە)
تاگ: بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
(بەبێ جیاوازی)
٢٠٨

دەستکاری