جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «خۆشنووسی»

پەڕەی دروست کرد بە «وێنۆک '''جواننووسی''' کاری نووسینە کە بە شێوەیەک جوانکاری تێدا ک...»ەوە
(پەڕەی دروست کرد بە «وێنۆک '''جواننووسی''' کاری نووسینە کە بە شێوەیەک جوانکاری تێدا ک...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)