بەھەشت: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

Hell. Hale, London 1995, ISBN 0-7090-5688-5</ref><ref>Veronica Ions: دنیای اسطوره شناسی Die Welt der Mythologie. tosa, Wien 2001, ISBN 3-85492-224-8</ref>
 
== بەهەشتبەھەشت لهلە تێڕوانینی مەسیحیەت ==
لهلە ڕوانینی [[ئایینی مەسیحییەت]] ولاتی [[فەلەستین]] و [[قودس]] سەرزەوی و شاری پاکی [[خودا]]یهیە و خودا لهلە [[ئینجیل]] دا بەهەشتیبەھەشتی وەکوو قودسی ئاسمانی وەسف کردوهکردوە کهکە بهبە زێڕ و زێو و جۆرەهاجۆرەھا جوانی و خۆشی رازاوەتەوە و خوا کۆنتڕۆلی هەمووھەموو شتێکی لەبەردەست دایه،دایە، لەوێ دا بەو کەسانەی دەچنهدەچنە بەهەشتبەھەشت کە ئەواب ئیماندارهئیماندارە مەسیحیەکانن، جەستەی نوێ دەدرێ کێ تێیاندا شەهوەتشەھوەت و برسێتی و نەخۆشی و ئازار بوونی نییهنییە. ئەو کەسانەی ئەو جەستانەیان پی دەدرێ لە ناوەندی قودسی ئاسمانی ھەموو کاتێ بە سروود و ئاواز و ساز و مۆسیقا و ھەڵپەڕین لەگەڵ فریشتەکان خەریکی پەرەستینی خوان.
 
له ڕوانینی [[ئایینی مەسیحییەت]] ولاتی [[فەلەستین]] و [[قودس]] سەرزەوی و شاری پاکی [[خودا]]یه و خودا له [[ئینجیل]] دا بەهەشتی وەکوو قودسی ئاسمانی وەسف کردوه که به زێڕ و زێو و جۆرەها جوانی و خۆشی رازاوەتەوە و خوا کۆنتڕۆلی هەموو شتێکی لەبەردەست دایه، لەوێ دا بەو کەسانەی دەچنه بەهەشت کە ئەواب ئیمانداره مەسیحیەکانن، جەستەی نوێ دەدرێ کێ تێیاندا شەهوەت و برسێتی و نەخۆشی و ئازار بوونی نییه.
 
 
ئەو کەسانەی ئەو جەستانەیان پی دەدرێ له ناوەندی قودسی ئاسمانی هەموو کاتێ به سروود و ئاواز و ساز و مۆسیقا و هەڵپەڕین لەگەڵ فریشتەکان خەریکی پەرەستینی خوان.
 
 
هەروەها کەسانێ که ئەو جەستانەیان هەیه ( یانی له بەهەشت دان ) به هیچ شێوەیەک و هەرگیز له پەرستنی خوا ماندوو نابن و هەموو کات له خۆشحاڵی و ئاسایشی ئەو دا دەبن ( موکاشێفەی یووحەننا ، بابی ٢١، ئایاتی ١ تا ٦| بابی ٢١، ئایاتی ١٥ تا ٢٧)
 
هەروەهاھەروەھا کەسانێ کهکە ئەو جەستانەیان هەیهھەیە ( یانی لهلە بەهەشتبەھەشت دان ) بهبە هیچھیچ شێوەیەک و هەرگیزھەرگیز لهلە پەرستنی خوا ماندوو نابن و هەمووھەموو کات لهلە خۆشحاڵی و ئاسایشی ئەو دا دەبن ( موکاشێفەی یووحەننا ،یووحەننا، بابی ٢١، ئایاتی ١ تا ٦| بابی ٢١، ئایاتی ١٥ تا ٢٧)
 
== بەھەشت لە تێڕوانینی ئیسلام ==