جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «مشەخۆری»

پەڕەی دروست کرد بە «'''مشەخۆر''' یا ''لاکووت'' بریتییە لەو گیا و گیانەوەرانەی لەشی گیاندارێک...»ەوە
(پەڕەی دروست کرد بە «'''مشەخۆر''' یا ''لاکووت'' بریتییە لەو گیا و گیانەوەرانەی لەشی گیاندارێک...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)