جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «باری نا ئاسایی»

بارێ نا ئاسایی دهێته راگه ها ندن ده‌ مێ کاره‌ ساته کا مرووڤی یان سروشتی بشێوه‌ کێ سه رانسه ری ری دده‌ ت و ره وشا ئاسایی دگوریت، دڤێ ره وشێ دا
ب (بۆت: گواستنەوەی 33 پەیوەندیی نێوانویکی، ئێستا دابین کراوە لەسەر ویکیدراوە لە d:q216227)
(بارێ نا ئاسایی دهێته راگه ها ندن ده‌ مێ کاره‌ ساته کا مرووڤی یان سروشتی بشێوه‌ کێ سه رانسه ری ری دده‌ ت و ره وشا ئاسایی دگوریت، دڤێ ره وشێ دا)
[[پۆل:پۆلیس]]
[[پۆل:حکوومەت]]
[[پۆل:یاسا نائاسایییەکان]]
بارێ نا ئاسایی دهێته راگه ها ندن ده‌ مێ کاره‌ ساته کا مرووڤی یان سروشتی بشێوه‌ کێ سه رانسه ری ری دده‌ ت و ره وشا ئاسایی دگوریت، دڤێ ره وشێ دا بارێ نا ئاسایی ژ ڵایێ ده سه لاتداران ڤه‌ دهێته‌ داوا کرن ژپه رڵه مانی داکو بو ماوه کێ دیار کری بهێته‌ راگه‌ هاندن، و بو ده سه لاتداران هه‌ یه‌ اڤی ماوه‌ درێژ بکه‌ ن ڵدیف رێژا کونتروڵا وان ڵ سه‌ ر کاره‌ ساتێ، ده سه لات دار دڤی باری دا گه له ک ده‌ سه‌ لاتا دشێت بگریته‌ به‌ ربێی ره‌زامه ندیا په‌ رله‌ مانی و لایه‌ نێن دی،بارێ نا ئاسایی گه‌ لی بێ به‌ هر دکه‌ ت ژ گه‌ له‌ ک مافێن ره وا، بو نمونه ده‌ سه‌ لات دشێت خه لکی سزا بده‌ ت و د به ندیخانا ڤه بهێلیت بێی کو دیڤچوونا یاسایی دگه‌ ل بهێته‌ کرن، ئازادی بشێوه‌ یه‌ کێ دیار دهێته‌ سنوردار کرن، بارێ نا اسایی ده‌ بیت یێ بمه‌ ترسی بیت ئه‌ گه‌ ر ده‌ سه‌ لاتدار رێره‌ وێ تاکه‌ که‌ سی بگریته‌ به‌ ر و به‌ رژه وه‌ نیێت خو یێن تایبه‌ ت بگریته‌ به‌ ر.
٤

دەستکاری