جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «تیۆریی پێویستی»

پەڕەی دروستکرد بە «وێنۆک|(David McClelland (1917–1998 «تیۆریی پێویستی» Theory of Needs بۆچوونێکە لە س...»ەوە
(پەڕەی دروستکرد بە «وێنۆک|(David McClelland (1917–1998 «تیۆریی پێویستی» Theory of Needs بۆچوونێکە لە س...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)
٢٦٣

دەستکاری