ئاکار: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

پەڕەی دروستکرد بە «'''ڕەفتار''' وەڵامی ئۆرگانیزمێک، سیستەمێکە بۆ موحەڕیکەکانی دەوروبەر وەکوو ئۆرگانی...»ەوە
(پەڕەی دروستکرد بە «'''ڕەفتار''' وەڵامی ئۆرگانیزمێک، سیستەمێکە بۆ موحەڕیکەکانی دەوروبەر وەکوو ئۆرگانی...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)