جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ھیمالایا»

پەڕەی دروستکرد بە «وێنۆک|ھیمالایا '''ھیمالایا''' بەرزترن زنجیرەچیای جیھانە کە نیمچەدوو...»ەوە
(پەڕەی دروستکرد بە «وێنۆک|ھیمالایا '''ھیمالایا''' بەرزترن زنجیرەچیای جیھانە کە نیمچەدوو...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)