جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «مێشک»

بەبێ کورتەی دەستکاری
*لۆبی لۆبی تێمپۆرال
*لۆبی ئینسۆلا
 
[[File:Lobes of the brain.jpg|thumb|right|400px| نمای مێشک لە خوارەوە]]
[[File:Four lobes animation small2.gif|thumb|Brain lobes. Colorings are same as above.
And additionally