جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ئەپڵ»

===ناوی کۆمپانیای ئەپڵ لە چیەوە هاتووە ؟===
 
له کتێبی ژیان نا مه ی ستیڤ جۆ بس دا خۆ ی به م شێوه یه باسی ناو لێ نانی ێه پل ێه کات.ێه و رۆژه ی که بڕیار بوه ناوێک دا بنێن  ستیڤ چووه بۆ کێلگه ی سێوی یه کیک له ها ورێکانی له گه را نه وه ی دا وازنیاک (ێه و که سه ی که به یه که وه له گه ڵ ێه ستیو ێه پلیان دروست کرد)ها تو ه به دوایداو له ناو سه یا ره کدازۆر باسیان له ناوێک کرد وه که بۆ کۆ مپا نیا که یان دا نێن چه ند ناوێکیان پێشنیار کردوه به س به دڵیان نه بوه له کۆتاییدا ستیڤ  پێشنیاری ێه پل کۆ مپیو تری کرد و ه و تو یه تی ێه مرۆ له کێلگه ی سێوی یه کێک له ها ورێکانم بوم پێم وا بێت سێو ناوێکی جوا نه و مرۆ ڤ نا تر سێنێت هه ر وه ها له کتێبی ژما ره ته له فو نه کا ندا نا وی ێه پل له سه ر ه وه ی ێه تا ریشه وه  ده بێت .بڕ یار وا بو ێه گه ر تا رۆژی دواتر ناوێکی تر یان نه دوزیوه  ێه م نا وه دا بنێن که هه ر وا ش بو رۆژی دوا تر ێه پل تۆ مار کراو
 
== بەرھەمە گرنگەکانی ==
٩

دەستکاری