بارستاییی خۆر

بارستاییی خۆر باڵانسێکی پێوانەیە بەکاردێت لە بەشی فیزیایی فەلەکناسیدا و زانستی فەلەکناسی بۆ پێوانەکردنی بارستاییی ئەستێرەکانی گەردوون و تەنەکانی گەردوونیش بە گشتی. بارستاییی خۆر پێکدێت لە ١ بارستایی کە ٣٣٢٫٩٥٠ ھەزار جار لە بارستاییی زەوی گەورەترە، کە نیشانەکەی پێکدێت لە:

بارستاییی خۆر و ئەستێرەی سەگی گەورە و ئەستێرەی رەوی کورسی و ئەستێرەی ئەلفا راوچیەکان