ئەندازەی جەبری

ئەندازەی جەبری (بە ئینگلیزی: Algebraic geometry) لقێکی زانستی بیرکارییە، لە ئاوێتەکردنی چەمکەکانی جەبری پەتی بە تایبەت جەبری ئاڵوگۆڕ، لەگەڵ ئەندازە دێتە ئاراوە. ئەندازەی جەبری، پەیوەندییەکی پتەوی ھەیە لەگەڵ شیکاریی ئاوێتە، تۆپۆلۆژی و بیردۆزی ژمارەکان.

Togliatti surface.png

سەرچاوەکاندەستکاری